Nhằm phát huy tính tích cực và tiềm năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên trong việc nghiên cứu tự làm đồ dùng dạy học, phục vụ thiết thực cho hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học trong nhà trường.

 Nhằm tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau giữa các giáo viên trong việc tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học, đồng thời duy trì phong trào nghiên cứu, sáng tạo và tự làm đồ dùng dạy học thường xuyên trong nhà trường. 

Trong những năm học gần đây, trường Tiểu học Hòa Thủy tổ chức Hội thi Đồ dùng dạy học tự làm cấp trường.

Mở đầu Hội thi là phần phát biểu khai mạc của thầy Nguyễn Như Giang – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường. Thầy đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của hội thi đồ dùng dạy học tự làm. Hội thi là cơ hội để mỗi cá nhân, mỗi tập thể tổ chuyên môn thể hiện năng lực, trí tuệ của mình; là nơi để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về làm ĐDDH, qua đó khơi dậy và nhân rộng phong trào tự làm đồ dùng dạy học trong toàn trường.

Hội thi đã đạt kết quả cao, Ban giám khảo đã lựạ chọn 01 giải Nhất ĐDDH của cô Lê Thị Diệu Thoa, 01 giải Nhì của cô Lê Thị Mỹ Linh, để trao phần thưởng