Nhằm giáo dục nâng cao nhận thức về việc bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững trong thiếu niên, nhi đồng. Ngày 12/9/2020, sau Lễ phát động đã diễn ra Hội thi vẽ tranh với chủ đề “Chúng em với môi trường”. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh, thiếu niên, nhi đồng trong toàn trường. Ban tổ chức đã thu được 4 bức tranh với nhiều ý tưởng sáng tạo, nhiều cách nhìn khác nhau về thiên nhiên môi trường của các em thiếu nhi. Các bức tranh được vẽ rất sinh động thể hiện ước mơ của các em về một thế giới hòa bình, được sống, học tập, vui chơi trong môi trường xanh, sạch đẹp, ca ngợi ý thức, hành động bảo vệ môi trường, phê phán những hành động phá hoại môi trường và nguồn nước.

Qua hoạt động trên đã góp phần tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo thanh thiếu nhi về tầm quan trọng của môi trường đối với cuộc sống, trách nhiệm của mọi người trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường và bảo vệ sử dụng tiết kiệm nguồn nước. Từ đó nâng cao hiểu biết và góp phần thay đổi hành vi của cộng đồng về thực hiện tốt hành vi vệ sinh cá nhân và vệ sinh công cộng, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh