• z
  • zz
  • zzz
Tin nổi bật
Tin nổi bật
  Thực hiện Thông báo số 902/TB-SGDĐT ngày 23/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận về việc học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Phước đã thực hiện thông báo đến tất cả 53 trường học đóng trên địa bàn huyện để theo dõi thực hiện.Ngày ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1